Ви є тут

Подарунок бібліотеці

Вівторок, 23 Серпень, 2016

Висловлюємо щиру подяку упоряднику книжки " Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) Євгенії Олександрівні Гулякіній за подаровані примірники.

Пилипчук Р. Я. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук; упоряд. Є.О. Гулякіна; вступ. ст. О. Ю. Клековкіна. - Київ: Криниця, 2015. - 512 с: портр.

ISBN 978-966-2434-27-9

Висвітлюючи головну тему цієї книги - зародження і розвиток Українського професіонального театру в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.), автор спирається на традиції академічної української театральної школи.

Це яскраве синтетичне дослідження переконливе завдяки послідовній орієнтації на вичерпність і достовірність, коректність інтерпретацій залученого матеріалу та багатогранній компетентності науковця, який працював над пропонованою монографією упродовж кількох десятиліть ( 1970 - поч. 200-х).

Подані факти і явища, незалежно від часу написання, сприймаються як викладені саме сьогодні й адресовані сучасному читечеві. Вони розгладаються, відповідно до фахових принципів Ростислава Пилипчука, не лише в театральному, а й в загальнокультурному контексті, що дозволяє робити широкі концептуальні висновки як досліднику, так і зацікавленим читачам.

 

Зображення: