Ви є тут

Подарунок бібліотеці

Понеділок, 30 Січень, 2017

Висловлюємо щиру подяку доктору історичних наук, професору  Даниленку Віктору Михайловичу  за подаровані книги. 

Головко В.

Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах 1991-2009 рр. : монографія / Володимир Головко; Інститут історії України НАН України. -  К. : Інститут історії України НАН України, 2012, - 416 с.

У монографії досліджуються виникнення і розвиток фінансово-промислових груп в Україні після 1991 р. (на матеріалі гірничо-металургійного комплексу) та їхній вплив на політичну й економічну трансформацію країни. Особлива увага приділена змінам соціальних ідентичностей українського суспільства в процесі його економічної модернізації.

Для науковців, промисловців, фахівців з державного управління, викладачів, студентів, тих, хто цікавиться новітньою політичною та економічною історією України. 

Удод Олександр

Українська історична дидактика: академічний дискурс (До 80-річчя Інституту / За ред. Валерія Смолія. - К.: НАН України, Ін-т історії України, 2016. - 214 с. (серія "Студії з інституціональної історії").

 У монографії висвітлюється діяльність Інституту історії України НАН України протягом 1936-2016 рр. у галузі української дидактики, головним напрямком якої було творення підручників з історії. Навчальна книга з історії розглядається як історичне явище та інструмент політики памяті. Доповнюють панорамну картину історії українського підручника документи і матеріали сучасного етапу української історичної дидактики.

Зображення: