Ви є тут

Подарунок бібліотеці

Четвер, 6 Квітень, 2017

Висловлюємо щиру подяку авторам монографії "Опорна школа : шляхи становлення / [М. І. Степаненко, Н. І. Шиян, О. Ю. Ільченко, С. В. Стрижак, О. О. Буйдіна] ; за ред. М. І. Степаненка. - Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. - 140 с.

У монографії здійснено аналіз вітчизняного та світового досвіду реорганізації малокомплектних шкіл, розкрито соціально-педагогічні чинники діяльності сільської школи, рівень навчальних досягнень школярів, висвітлено проблеми сільської школи в Полтавській області, сформульовано причини, що їх зумовлюють, обгрунтовано основні підходи до реструктуризації мережі сільських закладів освіти.

Видання адресоване науково-педагогічним працівникам системи вищої, загальної середньої та післядипломної освіти, керівникам органів управління освітою, освітніх установ, педагогам. 

Зображення: