Книгообмін. Книги для обміну у фонді Наукової бібліотеки

 

З питань книгообміну звертайтесь до зав. відділу комплектування бібліотеки Охріменко Катерини Володимирівни за тел. 239-30-38, або E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова пропонує бібліотекам для обміну літературу:

· Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. Драгоманова, – 160 с. - 10 прим.

· Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць, Випуск 71. Частина I (у двох частинах). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – 166 с. - 1 прим.

· Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Зб.наук.праць.Вип.8. – К, 2007. - 1 прим.

· Андрущенко В.П. Біобібліографічний покажчик: До 60 – річчя від дня народження. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2009. - 18 прим.

· Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті. Нариси. Інтерв’ю. – К. - 37 прим.

· Андрущенко В.П. Управління педагогічним університетом: Статті. Доповіді. Звіти.2003 - 2010 рр.; Міністерство освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. – 952 с. - 10 прим.

· Анісімов А.В. Алгоритмічна теорія великих чисел. - К.: Академперіодика - 1 прим.

· Антоненко - Давидович Б. Смерть. – К.: Вид-во гуман. Літ-ри - 3 прим.

· Аутопоезис соціальних систем: монографія / М - во освіти і науки України, Нац. пед. ун - т ім. М. П. Драгоманова; ред. В. П. Бех. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - 748 с. - 4 прим.

· Афанасьєв - Чужбинський О. Подорож у Південну Росію. – Д.: Січ. - 17 прим.

· Бабенко Н.Б. Соціально - культурне прогнозування: Навч. Посібник. – К.: ДКККіМ. - 1 прим.

· Березняк Є С. Вибрані педагогічні праці: У 3 т.Т.2. – К.: НПУ ім. М.Драгоманова - 3 прим.

· Березняк Є.С. Вибрані педагогічні праці: У 3 т. Т.1. – К.: НПУ ім. М.Драгоманова - 3 прим.

· Березняк Є.С.Вибрані педагогічні праці: У 3 т. Т.3. – К.: НПУ ім. М.Драгоманова - 3 прим.

· Bekh, Volodymir. A Nooman of the Social Organism: monography / Volodymir Bekh; ed.by Iryna Predborska. – Sumy: University book, 2010. – 304 p. - 6 прим.

· Бех В.П. Семененко Л.М. Саморегуляція соціального організму навчального закладу. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова. - 12 прим.

· Бех Ю.В. Саморозгортання соціального світу. – Київ. - 6 прим.

· Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ ім. М.П.Драгоманова за 1990 - 1999 роки. Вип. 5. – Київ - 5 прим.

· Бондар В.І. 50 років педагогічної та наукової діяльності. – Київ: Фоліант. - 1 прим.

· Бондар В.І. Золотоверх В.В.Історія олігофренопедагогіки. – Київ “Знання”. - 96 прим.

· Бурак, Я. Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонок /Я. Й. Бурак, Ю. К. Рудавський, М. А. Сухорольський. - Львів: Інтелект –Захід, 2007. - 240 с. - 1 прим.

· Брехуненко В. Б. Хмельницький. – Київ. - 28 прим.

· Вакарчук І.О. Теорія зоряних спектрів. – Львів. - 1 прим.

· Використання екологічного контексту в соціальній роботі. – Київ. - 3 прим.

· Винниченко В. Вибрані твори. – Київ, Грамота - 6 прим.

· Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліогр.покажчик: До 60 річчя від народженняю - К.: Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2009. - 24 прим.

· Вінник О.М.Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. – K.:Товариство “Знання”, КОО. - 2 прим.

· Вільде І. Сестри Річинські: Роман. – Київ: Україна. - 29 прим.

· Вільде І. Сестри Річинські: Роман. – Київ: Україна. Кн.2 - 28 прим.

· Вятровський З. Доктор Honoris Caysa. – Киев. - 20 прим.

· Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 27 – Київ. - 1прим

· Говда І. Мої спогади й роздуми. – К.:ВД “Стилос”. – 104с. - 8 прим.

· Голобуцький В.О. Запорізька січ. – Дніпропетровськ. - 1 прим.

· Горобець Віктор. Павло Полуботок. – Київ. - 21 прим.

· Гринив В.В. Преодоление диалектики. Опыт самоотрицающего самосознания. – К. - 2 прим.

· Громадянські ради в системі охорони здоров'я: створення і робота. – М. - 1 прим.

· Грушевський М. – Твори в 50 т. – т.3. - 26 прим.

· Грушевський М. – Твори в 50 т. – т.4. - 34 прим.

· Грушевський М. – Твори в 50 т. – т.4. кн.1. – Львів, Світ - 2 прим.

· Грушевський М. – Твори в 50 т. – т.6. - 32 прим.

· Грушевський М. – Твори в 50 т. – т.7. - 30 прим.

· Грушевський М. – Твори в 50 т. – т.8. – Львів. - 2 прим.

· Грушевський М. – Том 2. - 31 прим.

· Грушевський М. Історія України - Руси – козацькі часи до року 1625. – Київ. - 2 прим.

· Грушевський М. Історія України - Руси. Т.8. 1626 - 1650р. – К. - 2 прим.

· Грушевський М. Історія України - Руси. Т.VI.– К. - 2 прим.

· Грушевський М. Історія України - Руси. Т - IX - 1 1650 - 1654р. – Київ. - 2 прим.

· Гудінг Д., Леннокс Дж. “Світогляд”: для чого ми живемо і яке наше місце у світі: У 3т. – Т.1. – Київ. - 3 прим.

· Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти. – Київ: Педагогічна думка. - 6 прим.

· Гуменни Д. Дар Евдотеї: Іспит пам'яті. Кн. 1,2. – Київ: Дніпро. - 4 прим.

· Державно - церковні відносини в Україні у контексті сучасного Європейського досвіду. Збірник наукових матеріалів - К. - 8 прим.

· Дмитренко М. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М.А.Дмитренко; Нац.пед.ун - т ім. М.П.Драгоманова. Ін - т оператив. діяльн. та держ. безпеки. – К.:Знання України. - 1 прим.

· Довгий О. З криниці слова: Поезії та переспіви. – Чернігів, РВК „Деснянська правда”. - 6 прим.

· Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України/1991 - 2006/:Наук. - доп. Бібліографічний покажчик. – К. - 18 прим.

· Драгоманов М. Вибрані праці: У 3 т. Т.2. – К.: Знання України. - 40 прим.

· Драгоманов М. Вибрані праці: У 3 т.Т.1.Кн.1 – К.: Знання України. - 50 прим.

· Драгоманов М. Вибрані праці: У 3 т.Т.1Кн.2 – К.: Знання України. - 25 прим.

· Драгоманов М. Вибрані праці: У 3.Т.3.– К.: Знання України. - 30 прим.

· Драгоманов М.П. Із наукової спадщини. Кн.1. Політологія.Культурологія / М.П. Драгоманов. – Київ: Знання України, 2010. – 595с. - 95 прим.

· Друга світова війна в історичній пам’яті України.(За матеріалами Українського інституту національної пам’яті ) – Київ - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.,2010. – 247с. - 25 прим.

· Другі міжнародні Драгомановські читання. Програма.27 - 28 жовтня . Міжнародна наукова конференція. – К. - 17 прим.

· Другі міжнародні Драгомановські читання. Матеріали. Вип.1. – К. - 1 прим.

· Другі міжнародні Драгоманівські читання: Матеріали до 165 – річчя з дня народження М.Драгоманова. Вип.1. – К.:Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. - 9 прим.

· Дударенко Л.Поетична київська школа: ідейні та естетичні параметри. – К.:неопалима купина, 2009 - 2 прим.

· Дьячук, Ю. Ливия возвращается: история, культура, общество,международные отношения, политика, экономика, право: научное прим. издание / Ю. Дьячук. - Киев: Феникс, 2007. - 432 с. - 4 прим.

· Екологічне право України: Академічний курс: Підручник/ За зат. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2005 - 2 прим.

· Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно - наукової конференції викладачів університету за 2007 рік, 5 - 6 лютого 2008року / Укл.Г.І. Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. – К.:НПУ імені М.П. Драгоманова.,2008. – 148с. - 3 прим.

· Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно - наукової конференції викладачів університету за 2008 рік, 5 - 6 лютого 2009 року / Укл.Г.І. Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. – К.:НПУ імені М.П. Драгоманова., 2009. – 264 с. - 3 прим.

· Жалдак М.І. Грохольська А.В., Жильців О.Б. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп’ютерною підтримкою. – Київ. - 1 прим.

· Журальський В. Біобібліографічний покажчик. – Київ. - 1 прим.

· Засади вимірювань і відкриті завдання із математики та природничих наук для 4 і 8 класів: пер. з англ. / І. Мулліс [та ін.]. - Харків: Факт, 2006. - 672 с. - 4 прим.

· Збірник наукових праць “Гілея (науковий вісник)”.– Київ. Випуск 27. - 2 прим.

· Звіт ректора Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Андрущенка Віктора Петровича за 2003 - 2010 роки. – К.:НПУ імені Драгоманова, 2010. – 184с - 4 прим.

· І воїни, і педагоги: Слово про ветеранів / За ред. В.П.Андрущенко. – К. - 5 прим.

· Історія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова:бібліографічний покажчик / М - во освіти і науки України, Нац. пед. ун - т ім. М.П.Драгоманов. – К.: Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,2010. – 96с.(в м.обкл.) - 15 прим.

· Камінська О.В. Раціональне та ірраціональне в управлінні навчальним закладом: монографія / за науковою ред. В.П. Беха; Мін - во освіти і науки України. Нац. пед. ун - т ім. М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова - 12 прим.

· Карпенко О.Д. Держава та промислова власність: Організаційно - правові питання. – Київ – 155 с. - 1 прим.

· Карпенко Ю.О., Графін М.В. Стежками Сокиринського парку. - Чернігів - 4 прим.

· “Київський патріархат – помісна українська православна церква”. - 1 прим.

· Ковальчук В., Табачек І. Особистість вчителя: формування та розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції: Монографія. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 20 прим.

· Комаринський Я., Яремчик І. Фінансово - інвестиційний аналіз. – К.: Книга пам’яті України. - 1 прим.

· Корець М.С., Трегуб В.І. Опір матеріалів. – Київ: НПУ ім. Драгоманова. - 1 прим.

· Красюк О. Папа і Україна. – Київ.: Дуліби. - 6 прим.

· Кремень В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. – Київ: Грамота. - 1 прим.

· Кривошеєнко О.В. Київ: від виборів до виборів. Електоральна “історія столиці. – К. “Альтерпрес ”. - 10 прим.

· Крохмаль Н.В. Історичні форми саморегуляції соціального процесу. – Київ - Запоріжжя. - 1 прим.

· Кузьмінський В.О.Управління неприбутковою організацією. – К.: Логос. - 1 прим.

· Купрін О.І. Олеся. Повість. – Рівне: Волинські обереги. - 6 прим.

· Курило В.М. Освіта України і науково - технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки. / Курило В.М., Шепотько В.П. – К.: Деміург. - 66 прим.

· Кучма Л. Україна – не Росія. – Москва. - 6 прим.

· Лекції з політології: Навчально - методичний посібник/ ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.:НПУ імені М.П.Драгоманова. - 1 прим.

· Лепкий Б. Мотря. – Тернопіль „Збруч”. - 2 прим.

· Личковах В. Дивосад культури: Вибрані статті з естетики... - Чернігів,2006 - 7 прим.

· Лук’яненко І. Економетрика. Практикум з використанням комп’ютера. – Київ: Знання. - 81 прим.

· Магістратура у НПУ ім. М.Драгоманова. т.1. - 7 прим.

· Майбутнє Європейського Союзу інтеграції України. – Київ. - 4 прим.

· Майбутнє Європейського Союзу інтеграції України. Матеріали міжнародної студентської науково - практичної конференції. – Київ. - 1 прим.

· Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України. Збірник матер. / Упор. В.Г. Лавриненко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 16 прим.

· Малик І.В.Технократизм в освіті XXI століття:Монографія / За ред. В.П.Беха.– К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. - 9 прим.

· Марголіна І. Київська обитель святого Кирила. – Київ: Либідь. - 1 прим.

· Марочко В. Голодомор. 1932 - 1933р. – Київ. - 25 прим.

· Матвієнко В.Я. Прогностика. – К.: Українські пропілеї. - 4 прим.

· Матвійчук А.В.Екологічне знання та стиль мислення сучасної науки. Монографія. – Рівне: ”Ліста - М”. - 3 прим.

· Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: Тези доповідей. – Київ. - 1 прим.

· Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч. Ч.1 – К.: Вища школа - 23 прим.

· Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з англійської мови/ Уклад. А.О. Путро. - К: ДАКККіМ. - 1 прим.

· Мицик Ю. Іван Мазепа. – Київ. - 28 прим.

· Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. – Збірник матеріалівVIII Всеукраїнської науково - практичної конференції у 6 т. – т.3. – Київ. - 3 прим.

· Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. – Збірник матеріалівVII Всеукраїнської науково - практичної конференції у 7 т. – т.6. – Київ. - 7 прим.

· Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалівVIII Всеукраїнської науково - практичної конференції: У 6 т. Т.2. – Київ. - - 13 прим.

· Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалівVIII Всеукраїнської науково - практичної конференції у 6 т. – т.1. – Київ. - 3 прим.

· Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Збірник матеріалівVII Всеукраїнської науково - практичної конференції у 7 т. – т.7. – Київ. - - 3 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, вип. 2. ч.3. - 2 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, вип. 2. ч.4. - 1 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, вип. 2. ч.1. - 1 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, Том XXIX. - 1 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, вип. 1. ч.2. - 3 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, вип. 2. ч.4. (філологічні науки) . - 3 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос. Том XXVIII. - 5 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос. Том XXXIX. - 13 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос. Том XL. - 1 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос. Том 42. - 3 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос. Том 43. - 6 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос. Том 44. - 6 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. Том 46. - 2 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 47. - 5 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 48. - 13 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 49. - 5 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 50. - 8 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 51. - 17 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 52. - 18 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 53. - 8 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 54. - 14 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 55. - 1 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 56. - 1 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 57. - 2 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 58. - 8 прим.

· Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова Том 60. - 5 прим.

· Наукова школа Віктора Андрущенка ”Соціально - філософські проблеми розвитку людини, її освіти і культури. - К. - 18 прим.

· Науковий вісник Національної музичної академії ім. Чайковського. – Київ. - 2 прим.

· Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Вип.8(18). – К.: Вид-во ім. М.П.Драгоманова. - 1 прим.

· Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Вип.9(19). –К.: Вид-во ім. М.П.Драгоманова. - 1 прим.

· Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Вип.3(13). –К.: Вид-во ім. М.П.Драгоманова. - 1 прим.

· Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Вип.1(11). –К.: Вид-во ім. М.П.Драгоманова. - 4 прим.

· Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 18. Економіка і право: Збірник наукових праць. – Вип.5. –К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова. - 1 прим.

· Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 5. Випуск 1. – Київ. - 1 прим.

· Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 5. Випуск 3. – Київ. - 4 прим.

· Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – Київ. - 2 прим.

· Наукові записки. Випуск 14. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – Київ. - 18 прим.

· Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. Ювілейний випуск. / Укл. П.В. Дмитренко., О.Л. Макаренко. – К.: НПУ, Ч.1. - 4 прим.

· Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. Ювілейний випуск. / Укл. П.В. Дмитренко., О.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2002. Випуск 46. – 4 прим. - 4 прим.

· Наукові школи Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова /Укл. Г.І.Волинка, О.С.Падалка, Л.Л.Макаренко; За зат. ред. В.П.Андрущенко. – 2 - е вид., доп. і перероб. – К.,2009. - 73 прим.

· Наукові школи НПУ ім. М.П. Драгоманова./ Под ред. В.П.Андрущенка, укл. В.П. Бех, Г.І. Волинка. – К.: Четверта хвиля. - 3 прим.

· Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова: ALMА MАTER 175 років з дня заснування. – К., 2009 - 30 прим.

· Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Історія. Сьогодення. Перспективи. – К.: Навчальна книга. - 10 прим.

· Наш ребенок / Под ред. Ядвіги Кончинской - Сикорской. – К.: „Білий птах” - 1 прим.

· Нельга О.В. Соціологія громадської думки: Навчальний посібник. – Харків. Видавництво Шейніної О.В. - 7 прим.

· Нестеренко Г.О. Персонал: управління на засадах самоорганізації: навчальний посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. - 9 прим.

· Ніколаєнко В. Ю. Наша всесвітньо - історична перемога / В. Ю. Ніколаєнко; Нац. пед. ун - т ім. М. П. Драгоманова. – К. - 10 прим.

· Ніколаєнко Л.Г. Методи соціологічного пояснення. Монографія. – К.. - 1 прим.

· Ніколаєнко Л.Г. Соціальна структура знання (полемічні нотатки). – К.: ДАКККіМ. - 1 прим.

· Нова парадигма. Випуск 65.ч.I. Філософія. Соціологія. Політологія. – Київ. - 8 прим.

· Нова парадигма. Випуск 65.ч.II. Філософія. Соціологія. Політологія. – Київ. - 6 прим.

· Новацкий Т.В. Доктор Honoris Causa НПУ ім. М.П. Драгоманова./За ред. В.П. Андрущенка, Н.Г. Ничкало. – К. - 9 прим.

· Олексій Романовський: віхи життя (до 90 - річчя від дня народження): навчальне видання / ред. І. Шпиталь. – К.: Фенікс, 2008. – 522с. - 34 прим.

· Орфографічний словник української мови. – Київ: Довіра. - 40 прим.

· Освіта та наука у вимірах XX століття: Матеріали звітно - наукової конф. 12 - 13 травня. - К. - 56 прим.

· Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події. /За заг. Ред. Кременя. – Київ: Вища школа. - 5 прим.

· Основи розрахунку деталей машин і механізмів.: Навчальний посібник. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 1 прим.

· Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах: Колективна монографія /За зат. ред. В.П.Андрущенка, В.І.Лугового. – К.:Педагогічна думка.2008. - 14 прим.

· Островерхова Н.М., Даниленко Л. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально - педагогічний аспект. – К.: Школяр. - 1 прим.

· Павленко С., Загибель Батурина 2 листопада 1708р. – Київ. - 7 прим.

· Падалка С.С.Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60 - 80 - ті роки XX cт.): монографія. – К.: Український Центр духовної культури, 2003. - 4 прим.

· Патриляк І.К., Боровик М.А. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. – 590 с. - - 3 прим.

· Педагогіка вищої школи/ [В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, І.С. Волощук та ін.] за ред. В.Г.Кременя, В.П.Андрущенка, В.І.Лугового. – К.: Педагогічна думка. - 5 прим.

· Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя – вихователя – викладача: Матер. Всеукр. Наук. – практ. конф.(Київ, 29 березня – 1 квітня 2005р.) – К., НПУ. - 3 прим.

· Перші Міжнародні Драгомановські читання. Випуск 1. – Київ: НПУ ім. Драгоманова. - 1 прим.

· Перші міжнародні Драгомановські читання. Матеріали. Випуск 2. – К. - 29 прим.

· Перші міжнародні Драгомановські читання. Матеріали. Випуск 3. – К. - 8 прим.

· Польський літературний вітраж. – Одеса. - 1 прим.

· Поляченко В.А. Світова іпотечна криза. /В.А.Поляченко, К.В.Паливода, П.І.Гайдуцький. – К. - 1 прим.

· Практикум з методики навчання математики. Загальна методика. /За ред. З.І. Сленкань. – Київ. - 3 прим.

· Працьовитий М.В. Фрактальний підхід у дослідженнях сингулярних розподілів. – К.: НПУ ім. Драгоманова. - 5 прим.

· Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Ч.1. - 3 прим.

· Проблеми фізико - математичної і технічної освіти і науки України контексті Євроінтеграції. Збірник наук. Праць за матеріалами наук. Праць за матеріалами науково - методичної конференції.(„Вища освіта - 2006”). – Київ. - 8 прим.

· Проблеми якості вищої освіти: Монографія. – К.: Педагогічна думка. - 1 прим.

· Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів / Укл. І. Ф. Надольний, Л.М. Панченко, В.І. Ярошовець; За заг. ред. В. П. Андрущенка. –Київ: НПУ, 2006. - 31 с. - 10 прим.

· Професор Віктор Михайлович Синьов: біобліографічний покажчик. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – 63с. - 18 прим.

· Професори Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова: бібліограф. довідник. 1944 – 2009рр. /Укл. Г.І.Волинка, О.С.Падалка, Л.Л Макаренко, За ред. В.П.Андрущенка. – 2 - е вид., доп. і перероб. – К., 2009. - 72 прим.

· Психолого - педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України/Уклад. Даниленко В.І., Кудін А.В., Лемківський К.М./ За ред. Б.М. Жебровського. – К.: Знання. - 90 прим.

· Психолого - педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. Матеріали міжнародної науково - теоретичної конференції до 80 - ої річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 1 прим.

· Рахманний Р. Роздуми про Україну: Вибр.есеї та ст./ Упоряд.Л.Федорук; Вступ.ст. І.Дзюби. – К.: Видавництво Товариства “Просвіта”. - 1 прим.

· Рибалка В. Моргун В.: Моністична концепція багатовимірного розвитку особистості. – Київ. - 3 прим.

· Рунь: Твори письменників Чернігівщини для дітей - 1 прим.

· Русаков,Сергій. Келих імпульсів:Новели й етюди. – Київ: Видавництво Сергія Пантюка. – 48с. - 4 прим.

· Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Психолого - педагогічні основи навчання. – Київ, 2005. - 120 прим.

· Скрипченко О.В., Падалка О.С. Психолого - педагогічні основи навчання. – Т.2 – Київ, 2008. - 53 прим.

· Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скринченко Л.О. Психолого - педагогічні основи навчання. – Київ, 2003. - 42 прим.

· Слабошпицький М.Ф.Українець, який відмовився бути бідним. – К.: Рада. - 4 прим.

· Словник мікрогідронімів України. – Київ. - 10 прим.

· Стадник В.П. Деякі методи компромісу та пошуку коренів, Львів: НТШ. - 4 прим.

· Соціокультурна інтеграція в контексті викликів XXI століття. Програма конференції. – Київ. - 2 прим.

· Табачник Д.В., Верник О.И .Западные избирательные системы: мифы, геополитика и права человека: - Харьков ”Фолео”,2009. - 6 прим.

· Табачник Д.В.,Верник О.И.Западные избирательные системы: мифы,геополитика и права человека. – Харьков. - 6 прим.

· Тадеуш Вацлав Новацкий. Доктор Honopis Causa Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова/ За ред. В.П.Андрущенка, Н.Г.Ничкало. – К. - 6 прим.

· Ткачук В.Г. и др.. Человек в цифрах: Учеб. Пособие по метод. - биолог. спорт. - педаг. Дисциплінам физкул. Вузов. – К. - 3 прим.

· Требенко Д.Я., Требенко О.О.Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу ”Алгебра” і теорія чисел - 3 прим.

· Трофимович К. Бібліографічний покажчик. / Уклад. Л. Панів. – 2 - ге вид., допов. – Львів. - 1 прим.

· Ukraina dyplomatychna.Kyiv. - 13 прим.

· Україна і український народ у Другій світовій війні: Дискусії. Вип.1 Актуальність дослідження історії Другої світової війни в контексті досягнення консолідації українського народу. / Упорядники Л.Герасименко, Р.Пилявець. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги. - 7 прим.

· Україна і український народ у Другій світовій війні: Дискусії. Вип.2 / Упорядники Л.Герасименко, Р.Пилявець . - К.: Вид-во ім. Олени Теліги - 7 прим.

· Україна і український народ у Другій світовій війні: Дискусії. Вип.3 / Упорядники Л.Герасименко, Р.Пилявець . - К.: Вид-во ім. Олени Теліги - 7 прим.

· Україна і український народ у Другій світовий війні: Дискусії в Українському інституті національної пам’яті. - Вип.4 / [Упорядники Л.Герасименко, Р.Пилявець] . – К.: Видавець ПП Лисенко М.М. - 7 прим.

· Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії: Мат - ли міжнар. Наук. - практ.конф.: Дипломат. Академія, 2008. - 20 прим.

· Українська гельсинська спілка ( 1988 - 1990 рр.) у світлинах і документах: научное издание. - К.: Смолоскип, 2009. – 224 с. - 2 прим.

· Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі:Матеріали всеукраїнської науково - практичної конференції молодих учених і студентів 12 листопада 2008 року. – К. - 1 прим.

· Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік. Покажчик літератури./ Укл. Тарасова Н.І., Татарчук Е.В. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, – Випуск 8. - 1 прим.

· Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік. Покажчик літератури./ Укл. Тарасова Н.І., Татарчук Е.В. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – Випуск 9. – 12 прим. – 10,00 грн. - 31 прим.

· Українська педагогічна бібліографія: науково - допоміжний покажчик літератури. – Вип.10.1999. / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 309с. - 10 прим.

· Українська педагогічна бібліографія: Покажчик літератури. Вип.11. 2000. – К. - 23 прим.

· Українська педагогічна бібліографія: покажчик літератури. – Вип.12.2001. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 337с. - 28 прим.

· Українська педагогічна бібліографія: покажчик літератури. – Вип.13.2002. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 559с. - 28 прим.

· Українська педагогічна бібліографія: покажчик літератури. – Вип.14.2003. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 533с. - 28 прим.

· Українська педагогічна бібліографія: Покажчик літератури. Вип. 15. 2004. – К. - 77 прим.

· Українська фалеристика. Кн.1. – Київ.: Либідь. - 17 прим.

· Ульяницкая Л. Подарок первокласснику. - Чернигов: РИК „Деснянська правда” - 1 прим.

· Філологічні науки: Зб.наук.праць.Вип.2 - Полтава, 2009. - 1 прим.

· Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформаційної революції: Вибрані праці...Віктора Андрущенка. - К. - 7 прим.

· Чекотовський Е.В.Графічний метод у статистиці (на основі програми EXCEL): Навч. посібник. – К.: Т - во “Знання”, КОО. - 3 прим.

· Чуєнко Р.М. Асинхронний двигун з внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності: Монографія. – Ніжин: ПП Лисенко М.М. - 1 прим.

· Чухліб Т. Пилип Орлик. – Київ. - 27 прим.

· Шаповал Ю.Г. Історизм часопису “Волинь” (1941 - 1944;1991 - 2009рр.). – Львів - 2 прим.

· Шаповал Ю.І. ЧК - ГПУ - НКВД в Україні: особи, факти. документи. – К.:Абрис. - 2 прим.

· 60 - річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки другої світової війни. – Київ. - 20 прим.

· Шиак О.Т. Економічна підготовка педагогічних кадрів в системі безперервної освіти. – К.: Четверта хвиля. - 2 прим.

· Шкіль М.І. Вища математика: підручник для студ.вищих пед.навч.закл.: у 2кн.Кн.1. – К.:Либідь, 2010. – 592с. - 470 прим.

· Шкіль М.І. Вища математика: підручник для студ.вищих пед.навч. закл.: у 2кн.Кн.2. – .:Либідь, 2010. – 496с - 470 прим.

· Щербань П. Національне виховання в сім’ї. – Київ. - 7 прим.

· Явоненко О.О. Логіка критичного мислення: Навч. практ. для студентів ЧДПУ. - Чернігів - 1 прим.

     

Нові надходження

 

Бібліокур'єр 

УБА

UBA_sites_logo_156x156.jpg uba_logo.png  

Статистика сайту