ФІДБЕК
 • НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

  НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 • ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

  ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

 • НАДАЄМО ДОСТУП ДО SCOPUS

  НАДАЄМО ДОСТУП ДО SCOPUS

 • НАДАЄМО ДОСТУП ДО WEB OF SCIENCE

  НАДАЄМО ДОСТУП ДО WEB OF SCIENCE

 • ДОСТУП ДО ПОВНОТЕКСТОВИХ БАЗ ДАНИХ

  ДОСТУП ДО ПОВНОТЕКСТОВИХ БАЗ ДАНИХ

НОВИНИ

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ЩИРО ВДЯЧНІ

 • ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  Щиро дякуємо викладачам кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету імені Т. Г. Шевченка за подарований примірник книги:

  Підготовка фахівців з фізичної культури і спорту: професійно-педагогічні, науково-пошукові, технологічні аспекти: монографія / за наук. ред. М. О. Носка; заг. ред. Н. О. Терентьєвої. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. 402 с.

  Читати далі

 • ДАРУНОК ВІД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

  Висловлюємо щиру подяку науковцям-членам Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я за подарований примірник книги:

  Здоров'язбережувальний контент життєдіяльного середовища особистості: монограф. / за наук. і заг. ред. Н. О. Тереньєвої. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. 294 с.

  Читати далі

 • РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  Щиро дякуємо Наталії Олександрівні Терентьєвій за подарований примірник книги:

  Терентьєва Н. О. Розвиток університетської освіти в Україні: тенденції Другої академічної революції : монограф. / Н. О. Терентьєва. - Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2017. - 408 с.

  Читати далі

 • ДАРУНОК ВІД ІВАНОВОЇ Л. П.

  Висловлюємо щиру подяку доктору філологічних наук, професору факультету іноземної філології Івановій Людмилі Петрівні за подарований примірник книги:

  Л. П. Иванова. КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЕ ОСВОЕНИЕ КОННОТОНИМОВ. - К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2022. - 136 с.

  Читати далі

 • ПОДАРУНКИ ВІД ПІСКОВСЬКОГО Ю.І.

  Бібліотека висловлює найширішу подяку архітектору, професору Міжнародної академії архітектури, члену Національної спілки архітекторів України Пісковському Юрію Івановичу за подаровані примірники книг:

  Простір сенсу (Space of sense). Популярне мистецьке видання. Автор, укладач Юрій Пісковський.

  Читати далі

 • КНИЖКОВІ ДАРУНКИ ВІД ПІСКОВСЬКОГО Ю.І.

  Висловлюємо найширішу подяку архітектору, професору Міжнародної академії архітектури, члену Національної спілки архітекторів України Пісковському Юрію Івановичу за подаровані примірники книг:

  Actus Fidei (Акт віри). Професійне популярне видання. Автор Юрій Пісковський.

  Читати далі

 • ЛАНДШАФТ - АРХІТЕКТУРА - ДИЗАЙН

  Щиро дякуємо архітектору, професору Міжнародної академії архітектури, члену Національної спілки архітекторів України Пісковському Юрію Івановичу за подаровані примірники книги:

  ЛАД. Ландшафт - Архітектура - Дизайн. Науково - популярне мистецьке видання. Автор Вікторія Порт (Щурова В. А.).

  Читати далі

 • НАДІЯ ЗЯБЛЮК. НОТАТКИ ЕТНОГРАФА

  Висловлюємо щиру подяку Зяблюк Надії Степанівні за подарований примірник книги:

  Зяблюк Н. С. Богодухівщиною, Уманщиною : нотатки етнографа / Надія Зяблюк. - Київ : Веселка, 2021. - 238 с. : іл. (з вкл.).

  Читати далі

Бібліотека висловлює щиру подяку Національному інституту стратегічних досліджень за подарований примірник книги:

Резнікова О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища : монографія / Ольга Олександріна Резнікова. - Київ : НІСД, 2022. - 456 с.

ISBN 978-966-554-327-5

У монографії досліджені теоретичні та практичні аспекти забезпечення національної стійкості в умовах мінливості й невизначеності безпекого середовища. Запропоновано міждисциплінарну теоретичну основу для розроблення практичних механізмів забезпечення національної стійкості, встановлено закономірності формування системи забезпечення національної стійкості та її взаємодії із системою забезпечення національної безпеки, визначені особливості адаптивного управління національною стійкістю та формування системних зв‘язків. Здійснено аналіз практик забезпечення національної стійкості, що існують у світі, з точки зору можливості їх імплементації в Україні. Розроблені рекомендації щодо концептуальних засад та моделі забезпечення національної стійкості в Україні, формування й реалізації комплексної державної політики у сфері національної безпеки та стійкості, удосконалення законодавства Україні у відповідній сфері тощо. Монографія містить теоретичне обґрунтування процесів розбудови системи забезпечення національної стійкості в Україні, у яких авторка брала активну участь.