ФІДБЕК

Гусєв Валентин Іванович

Метафізика: проблеми, принципи, поняття. Лекційний курс [Текст] : навчальний посібник / В. І. Гусєв ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Каравела, 2020. - 331 с.