ФІДБЕК
Висловлюємо щиру подяку Олександру Лагодинському за подарований примірник книги:
Lahodynskyi Oleksandr
14 Effective Tools for English Text Annotation: Course Book + Answer Keys [14 ефективних інструментів для анотування й реферування англомовного тексту: практичний посібник з відповідями] / Oleksandr Lahodynskyi . – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021.106 с. ISBN 978-617-520-098-8
Висловлюємо щиру подяку Анатолію Володимировичу Бондарю і Борису Михайловичу Смутку за подарований примірник книги:
Бондар А. Історія Першої Білоцерківської гімназії в особах / Анатолій Бондар, Борис Смуток. – Вид. друге, доповнене, виправлене. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2020. – 184 с.

Висловлюємо щиру подяку Василю Яковичу Кисілю, філософу, літератору, художнику, за подаровані примірники книг:

Кисиль В. Я. Многоликая тибетская медицина / В. Я. Кисиль. – Одесса, Издательство ВМВ, 2019. – 392 с., ил.

Висловлюємо щиру подяку Олександру Васильовичу Нестеренку за подарований примірник книги:

Нестеренко О. В. Безпека інформаційного простору державної влади: технологічні основи : монографія. – Київ, Наукова думка, 2009. – 352 с.

Висловлюємо щиру подяку Олексію Івановичу Вертію за подарований примірник книги:

Вертій О. Світоглядно-духовні грані українського Всесвіту. Життя  наукова, педагогічна та громадська діяльність Івана Хланти / Олексій Вертій. – Ужгород : ТДВ «Патент», 2021. – 352 с. : іл.

Висловлюємо щиру подяку  Миколі Івановичу Піддячому за подарований примірник книги:

Микола Іванович Піддячий : особистість, педагог. Вчений : бібліогр. покажч. / НАПН України: Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Штома Л. Н. ;  наук. ред. : Бех І. Д., Пономаренко Л. О.]. – Харків : «Діса плюс», 2021. – 160 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип.36).