ФІДБЕК

ТЕТЯНА БОНДАРЕНКО. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бондаренко, Тетяна Василівна.
Хмарні технології в соціально-педагогічних системах : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів спеціальності 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) / Тетяна Бондаренко ; Міністерство освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія. - Харків : Друкарня "Мадрид", 2020. - 191 с.
У навчальному посібнику розглядаються різноманітні за ступенем складності та функціональними можливостями варіанти використання хмарних технологій у соціально-педагогічних системах. Зокрема, використання хмарних технологій в організації комунікативних процесів, проведенні моніторингових та соціологічних досліджень, побудові систем мобільного тестування навчальних досягнень здобувачів освіти.

• Примірник наявний у фонді бібліотеки і доступний для замовлення в Електронному каталозі.
• Перш ніж оформити замовлення, виконайте авторизований вхід.