ФІДБЕК

ГУСЄВ ВАЛЕНТИН. МЕТАФІЗИКА: ПРОБЛЕМИ, ПРИНЦИПИ, ПОНЯТТЯ

Гусєв, Валентин Іванович.
Метафізика: проблеми, принципи, поняття. Лекційний курс : навчальний посібник / В. І. Гусєв ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Каравела, 2020. - 331 с.
В навчальному посібнику розглядаються такі фундаментальні для філософії проблеми, як співвідношення буття і небуття (ніщо), мислення і буття, сутності й існування, свободи і необхідності, а також метафізичні проблеми філософської антропології, космології і теології.

• Примірник наявний у фонді бібліотеки і доступний для замовлення в Електронному каталозі.
• Перш ніж оформити замовлення, виконайте авторизований вхід.