ФІДБЕК

НАРИСИ З ІСТОРІЇ ОСВОЄННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XV-XVIII СТ.

Нариси з історії освоєння Південної України XV-XVIII ст. / [П. Бойко [та ін.] ; за ред. О. Репана] ; Український інститут національної пам'яті. - Київ : К.І.С., 2020. - 285 с.
Видання книги ініційовано Українським інститутом національної пам’яті, який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті українського народу. Дослідження висвітлюють різни аспекти історії поселень Південної України в період XV-XVIII ст. і сприяють переосмисленню минулого освоєння степових просторів завдяки науковим пошукам українських істориків.

• Примірник наявний у фонді бібліотеки і доступний для замовлення в Електронному каталозі.
• Перш ніж оформити замовлення, виконайте авторизований вхід.