ФІДБЕК
 
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та проведення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 • АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ПОЗИЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

  Положення про академічну доброчесність в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова;
  Положення про захист інтелектуальної власності в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова 2020;
  Стратегія НПУ імені М. П. Драгоманова на 2021-2026 роки від 2021 року (розділ «Освітня діяльність», ч. ІІІ, п. 7, ст. 7; розділ «Наука та інновації», ст. 8);
  Університетський лекторій «Академічна доброчесність». Рекомендуємо ознайомитися із циклом лекцій щодо академічної доброчесності, започаткованим завдяки ініціативі й співпраці Наукової бібліотеки, факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, Центру освітніх технологій УДУ імені Михайла Драгоманова. Проєкт відкритий для всіх підрозділів і стейкхолдерів університету.

 • АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  РЕСУРСИ


  AcademIQ (Academic Integrity and Quality Initiative) - Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (2020-2022).
  Започаткований і реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Покликаний сприяти співпраці освітян у справі ствердження принципів академічної доброчесності в Україні. Є наступником SAIUP (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project) - Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні (2016-2019), та SAISS (Seeding Academic Integrity in Secondary School) - Проєкту формування академічної доброчесності в школах (2017-2019).

  Академічна доброчесність: інформаційний бюлетень.
  Авторський проєкт Євгена Ніколаєва. Започаткований 2019 року. Виходить у світ за підтримки Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні, Ініціативи академічної доброчесності та якості освіти, Аналітичного центру «ОсвітАналітика». Кожен із випусків бюлетеня присвячений відповіді на одне з актуальних питань, пов’язаних із сутністю академічної доброчесності. Складні проблеми розкриті всебічно, ґрунтовно, викладені простою мовою, будуть корисні як підготовленим читачам, так і початківцям.

  Корисні матеріали щодо академічної доброчесності Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.
  Розділ сайту НАЗЯВО, який містить офіційні документи, наукові дослідження і методичні розробки, присвячені вивченню феномену академічної доброчесності, розгляду випадків порушення принципів академічної етики, пошуку засобів утвердження академічної культури в освіті й науці.

  Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях.»
  Містить публікації, присвячені аналізу типових випадків порушення академічної доброчесності, оприлюдненню конкретних кейсів плагіату й фальсифікацій у наукових дослідженнях. Функціонує з 2015 року в партнерстві з Комісією з питань боротьби із лженаукою та фальсифікацією наукових досліджень Президії НАМНУ, Комісією при Президії НАНУ із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень; громадською ініціативою «Дисергейт».

  Plagiarisma.org (P.org).
  Сайт, що акумулює думки експертів, викладачів, студентів, представників громадськості щодо доброчесності в освіті й науці; надає корисні поради; ознайомлює з найкращими практиками розвитку академічної культури в освітньому середовищі. Містить спеціалізовані рубрики «Для студентів», «Для інструкторів», «Для дослідників», «Для керівників освіти».

   

  КУРСИ


  Академічна доброчесність. Онлайн-курс для вчителів старших класів на EdEra.
  Курс пропонує інструменти для пояснення поняття «академічна доброчесність» учням старших класів. Має на меті допомогти вчителям, які працюють у 8-11 класах, сприяти формуванню культури академічної доброчесності в учнів.

  Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів на платформі Prometheus.
  Курс покликаний допомогти всім учасникам освітнього процесу – студентам, викладачам, адміністрації ЗВО – усвідомити сутність академічної доброчесності в усій її повноті. Запропоновано не обмежуватися розглядом плагіату, фабрикацій і фальсифікацій, а звернути увагу ще й на такі фактори формування академічної культури, як методи викладання і комунікації, виваженість навантаження, продуманість системи оцінювання, вплив на академічну доброчесність дизайну освітніх програм та дисциплін.

  Академічна доброчесність в університеті. Онлайн-курс на ВУМonline.
  Розробники Сергій Квіт, Світлана Чуканова за підтримки НаУКМА-онлайн та ГО ЕлібУКР. Доступний з 22.11.2018. Курс знайомить із базовими поняттями, пов’язаними із академічною доброчесністю, і дає відповіді на питання: «Що таке плагіат?», «Як уникнути плагіату (академічне письмо)?», «Якими є передумови створення доброчесного середовища в університеті (університетська автономія)?», «Як створити доброчесне середовище в університеті?»

  Онлайн-курс «Оцінювання у вищій освіті: підвищення кваліфікації вчителів.»
  (Оригінальна назва: Assessment in Higher Education: Proffesional Development for Teachers).

   

  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ


  Офіційні документи.
  Дослідження і методичні розробки.

 • АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: РОЛЬ БІБЛІОТЕК

  У 2016 р. УБА започаткувала проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. Він спрямований на включення бібліотек різних типів, видів, підпорядкування у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах.
  Детальніше з проектом можна ознайомитися на сайті Української бібліотечної асоціації.

 • ПЕРЕВІРКА ТВОРІВ НА УНІКАЛЬНІСТЬ: UNICHECK - ПАРТНЕР УНІВЕРСИТЕТУ

  «UNICHECK» – це система перевірки текстів на унікальність. Університет має Договір про надання послуг з ТОВ «Антиплагіат» для перевірки та виявлення збігів / схожості за ситемою «Unichek» комісіями з академічної етики факультетів.
  У системі порівнюються завантажені файли з веб‐індексом у режимі реального часу, ресурсами відкритого доступу, а також документами, які зберігаються в університетському корпоративному акаунті (базі даних).
  Формат файлів для завантаження в систему – doc, docx, rtf, pdf, html, txt, ppt, pptx, zip, odt.
  Для викладачів та студентів діє знижка. За інформацією звертатись до відділу з питань інтелектуальної власності. Ємельянова Олена Петрівна. Телефон: 234-75-87, e-mail : intelect@npu.edu.ua

  Корисні ресурси, які стануть у пригоді кожному, хто хоче навчитися писати оригінально :
  Facebook спільнота Unicheck Україна
  YouTube канал Unicheck
  Освітня спільнота Unicheck у Viber
  Блог для успішного навчання від Unicheck
  Центр допомоги Unicheck


  Також у представлених Unicheck рекомендаціях покроково описана процедура перевірки академічної роботи на плагіат, особливий акцент зроблено на важливості розуміння необхідності такої перевірки, а також коректну інтерпретацію отриманих результатів.
  В матеріалі описано послідовність дій із завантаження файлів та додавання власної бібліотеки; налаштування чутливості пошуку; перевірки на наявність штучних перешкод, таких як зайві символи; використання дружнього до користувачів інтерфейсу звіту подібності; можливості використання хмарного сховища; доступ до історії транзакцій.

 • ПЕРЕВІРКА ТВОРІВ НА УНІКАЛЬНІСТЬ: КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  Copyscape.
  Сервіс безкоштовної перевірки на плагіат веб-сторінок. Забезпечує повний захист веб-сайтів, автоматично скануючи їхній контент на наявність збігів в Інтернеті щодня або щотижня. Пропонує безкоштовні банери із застереженнями про плагіат для веб-сайтів і навчально-методичні матеріли для боротьби з плагіатом. Створений Indigo Stream Technologies Ltd, приватною компанією, співзасновником якої є Гідеон Грінспен.

  EduBirdie.
  Система перевірки текстів на унікальність. Гасло розробників – «Швидко. Безкоштовно для студентів». Є частиною платформи, яка пропонує широкий спектр послуг із продукування текстів – написання, коригування, редагування.

  Plagiarisma.
  Система для перевірки тексту на унікальність за допомогою пошукових сиситем Google, Yahoo, Babylon, Google Scholar и Google Books. Підтримує понад 190 мов. Безкоштовна. Можлива як онлайн-перевірка, так і завантаження на комп’ютер.

  Plagiarism Detector.
  Система для виявлення текстових збігів. За результатами перевірки надає безкоштовний і деталізований звіт. Передбачена послуга «Зворотний пошук зображень» для пошуку візуально схожих зображень і виявлення таким чином можливого плагіату в графічній формі.

  StrikePlagiarism.
  Система автоматичної антиплагіатної перевірки текстів. Допускається перевірка документів у форматах doc, odt, txt, pdf без обемежень за обсягом. Збіги виявляються в Інтернеті та базі даних системи. Крім перевірки творів на унікальність, дозволяє університетам автоматизувати документообіг, пов’язаний із екзаменаційними процесами. Продукт заснованої в 2002 році компанії Plagiat.pl, яка співпрацює з понад 700 університетами, з 2018 року – з МОН України, з 2020 року – з НАЗЯВО України. Призначений для освітніх установ і видавництв.

  TinEye (для зображень).
  Сервіс, продукт канадської компанії Idée Inc, спеціалізується на пошуку і розпізнаванні зображень. Дозволяє виявити випадки використання зображальних елементів із порушенням авторських прав.