ФІДБЕК

Бондаренко, Тетяна Василівна

Хмарні технології в соціально-педагогічних системах : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів спеціальності 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) / Тетяна Бондаренко ; Міністерство освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія. - Харків : Друкарня "Мадрид", 2020. - 191 с.