ФІДБЕК

ОНОВЛЕНИЙ ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

Інформуємо, що на офіційному сайті Міністерства освіти і науки оновлено Перелік наукових фахових видань! В них можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Зміни до Переліку внесені на підставі рішення Атестаційної колегії МОН, яке відбулось 10 жовтня 2022 року. Рекомендовано присвоїти 37 друкованим і 6 електронним періодичним виданням категорії «Б». Актуальний перелік наразі містить 125 друкованих та 9 електронних видань категорії «А», а також відповідно 1310 та 92 категорії «Б».

Детальніше про оновлений перелік:

Національний репозитарій академічних текстів у Facebook

Наукові фахові видання

Про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН України

Засідання атестаційної колегії МОН України