ФІДБЕК

УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

Шановні колеги, науковці! Open Science in Ukraine пропонує до вашої уваги оновлений перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. Всього 162 видань. Дата оновлення: 16.02.2023 р.

Для більш зручного використання переліку всі журнали розділені на 4 групи: природничі науки (П), суспільні науки (С), технічні науки (Т), мультидисциплінарні науки (М).

Даний розподіл є штучним і може не враховувати специфіку кожного окремого видання.

При визначенні назв журналів ми керувалися розділами сайтів Scimago Journal & Country Rank (для журналів, що індексуються в Scopus), Master Journal List (для журналів, що входять до Web of Science Core Collection). Джерелом для визначення українських назв журналів також є офіційні сайти журналів, актуальний перелік наукових фахових видань, а також інші офіційні джерела інформації про наукові видання.

👉 Детальніше про оновлений перелік - за покликанням.