ФІДБЕК
 
 
МІСІЯ.
Створення, розвиток та збереження власних і світових інформаційних ресурсів, організація доступу до їх використання; сприяння підвищенню якості навчального процесу через задоволення інформаційних потреб; підтримка наукової, дослідницької діяльності студентів та викладачів Університету.

ВІЗІЯ.
Бібліотека є провідним науковим та освітнім осередком Університету, який динамічно розвивається; місцем для натхнення та комфортної роботи над створенням проєктів, професійного спілкування, проведення різноманітних наукових, освітньо-культурних заходів; центром підтримки освітньої та наукової діяльності працівників та студентів Університету на всіх етапах проведення дослідження; інструментом поширення наукових досягнень серед міжнародної спільноти та активної міжнародної співпраці, підвищення рейтингу Університету.
ЦІННОСТІ.
Сервісність кожен користувач Бібліотеки є унікальним і важливим, тому ми створюємо та розвиваємо комфортний простір для навчання, дослідження та роботи.
Професійність ми швидко та якісно реагуємо на запити, потреби та очікування користувачів.
Відкритість та Доступність наші ресурси та послуги відкриті та доступні для усіх користувачів.
Інноваційність ми вдосконалюємося, досліджуємо і впроваджуємо інновації, щоб поліпшити вже існуюче та створити нове і краще.

📃 Положення про Наукову бібліотеку Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023.