ФІДБЕК

Щиро дякуємо Науковій бібліотеці ім. Михайла Максимовича Черкаського національного університету за подарований примірник книги:

Десятов Т. Андрагогіка: теорія, досвід, перспективи: навч. посіб. для студентів ЗВО пед. спеціальностей / Т. Десятов, І. Лещенко. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2022. - 164 с.

ISBN 978-966-920-668-8

У запропонованому навчальному виданні подано основи теорії й практики андрагогіки як науки про освіту дорослих, проаналізовано першоджерела, основні засади, соціально-психологічні особливості, принципи, сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування цієї освітньої галузі в Україні й країнах зарубіжжя.

Адресовано науково-педагогічним працівникам, організаторам формальної й неформальної освіти дорослих, соціальним працівникам і соціальним педагогам, студентам педагогічних спеціальностей та всім зацікавленим означеною проблемою сучасної освіти.