ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку доктору юридичних наук, доценту, професору кафедри приватного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Чернезі Віталію Миколайовичу за подаровані примірники:

Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни "Корпоративне право" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" / В. М. Чернега, П. В. Кикоть. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022. 27 с.

Методичні вказівки визначають зміст та організацію вивчення навчальної дисципліни за 8 темами, роз'яснюють порядок оцінювання результатів навчання здобувачів, зміст та організацію самостійної роботи здобувачів, поточного і підсумкового контролю їх знань , а також рекомендують основні інформаційні джерела та ресурси.
Методичні вказівки покликані допомогти здобувачам освітнього ступеня "бакалавр" в отриманні знань, набутті вмінь і навичок з корпоративного права, а також у формуванні та розвитку відповідних компетентностей.

Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни "Корпоративні договори" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" / В. М. Чернега, П. В. Кикоть. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022. 23 с.

Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни "Корпоративне право" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" визначають зміст та організацію вивчення навчальної дисципліни за 5 темами, роз'яснюють порядок оцінювання результатів навчання здобувачів, зміст та організацію самостійної роботи здобувачів, поточного і підсумкового контролю їх знань , а також рекомендують основні інформаційні джерела та ресурси.
Методичні вказівки покликані допомогти здобувачам освітнього ступеня "магістр" в отриманні знань, набутті вмінь і навичок щодо корпоративних договорів, а також у формуванні та розвитку відповідних компетентностей.
Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни "Недоговірні зобов'язання суб'єктів підприємництва" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" / В. М. Чернега, І. А. Галіахметов. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022. 28 с.
 
Методичні вказівки з вивчення навчальної дисципліни "Недоговірні зобов'язання суб'єктів підприємництва" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" визначають зміст та організацію вивчення навчальної дисципліни за 10 темами, роз'яснюють порядок оцінювання результатів навчання здобувачів, зміст та організацію самостійної роботи здобувачів, поточного і підсумкового контролю їх знань , а також рекомендують основні інформаційні джерела та ресурси.
Методичні вказівки покликані допомогти здобувачам освітнього ступеня "магістр" в отриманні знань, набутті вмінь і навичок щодо недоговірних зобов'язань суб'єктів підприємництва, а також у формуванні та розвитку відповідних компетентностей.