ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку професору кафедри української літератури НПУ ім. М. П. Драгоманова Погребеннику Володимиру Федоровичу за подаровані примірники книг.

• Українознавство в персоналіях - у системі вищої медичної освіти: Монографія: Кн. 4 / За заг. ред. д-ра філол. н., проф., акад. АН Вищої школи України, засл. діяча науки і техніки Качкана В. А. - Івано-Франківськ, 2020. - 268 с.

ISBN 978-966-428-497-1

ISBN 978-966-428-498-8 (Кн. IV)

Колективна монографія увібрала актуальні аспекти українознавчих наук вищої медичної освіти. Особливий аспект зроблено на визначних персоналіях, що репрезентують найрізноманітніші сфери гуманітарного спектру.

• Качкан В. А.

За престолом нації: Степан Пушик в орамленні доби / передмова, упорядкування, текстологічна редакція листів, примітково-коментована база, підготовка ілюстрацій доктора філологічних наук, професора, академіка АНВШ, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. - 496 с.; іл.

ISBN 978-966-428-651-7

До книги, присвяченої 75-річчю видатного письменника, вченого, громадсько-політичного діяча С. Пушика, увійшли найактуальніші статті, есеї, розвідки, діалоги та рецензії, що їх визбирано з газетно-журнальної періодики різних років. Уперше в літературно-науковий обіг введено більше 300 листів як С. Пушика, так і різних адресантів з України та з поза її меж.