ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку науковцям-членам Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я за подарований примірник книги:

Здоров'язбережувальний контент життєдіяльного середовища особистості: монограф. / за наук. і заг. ред. Н. О. Тереньєвої. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. 294 с.

ISBN 978-966-920-520-9

Видання є спільним міжвузівським проектом, виконаним під егідою Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я. У монографічному дослідженні напрацювання фахівців в сфері освіти та здоров'язбереження з різних закладів вищої освіти України та Польщі. У монографічному дослідженні окреслено окремі аспекти підготовки фахівців в умовах нового освітнього простору; здоров'язбережувальний контент освітнього середовища; соціально-оздоровчі аспекти підтримання суспільної активності особистості та ін.