ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку доктору географічних наук, професору кафедри географії Міхелі Сергію Володимировичу за подарований примірник книги:

Міхелі С. В. Бакалаврські і магістерські фізико-географічні дослідження: методичні рекомендації з проведення та оформлення результатів: навчальний посібник. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. 164 с.

Навчальний посібник написаний відповідно до програми з варіативної навчальної дисципліни (за вибором університету) "Сучасні методи фізико-географічних досліджень" для студентів географічних спеціальностей закладів вищої освіти України. У посібнику наводяться методичні рекомендації з проведення сучасних фізико-географічних досліджень та оформлення рукописів бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.