ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку Зяблюк Надії Степанівні за подарований примірник книги:

Зяблюк Н. С. Мак у віруваннях, обрядах і звичаях українців / Н. С. Зяблюк - К.: Задруга, 2020. - 100 с.: іл. - Бібліогр.: с. 85.

ISBN 978-966-406-083-4

Автор - етнограф, багатолітній (майже сорок років) старший науковий співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України, заслужений працівник культури України Надія Степанівна Зяблюк розповідає про мак - старожитнє диво світу, один з найдавніших рослинних символів українців. 

Адресується найширшому загалу людей.