ФІДБЕК

Щиро дякуємо почесному академіку НАПН України, доктору психологічних наук, професору Рибалці Валентину Васильовичу за подарований примірник методичних рекомендацій:

В. В. Рибалка. Психологія розвитку особистісної готовності педагогів до професійної діяльності: методичні рекомендації / Рибалка В.В. - Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2023. - 160 с.

ISBN 978-617-8016-60-9

Головна мета методичних рекомендацій - дати читачам наукове уявлення про основні поняття сучасної психології розвитку особистісної готовності педагога до професійної діяльності, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для психологічного забезпечення професійної підготовки особистості педагога до роботи в умовах Нової української школи.