ФІДБЕК

Щиро дякуємо доктору юридичних наук, доценту, професору кафедри приватного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Чернезі Віталію Миколайовичу за подарований примірник підручника:

Чернега В. М. Господарське процесуальне право: загальна частина: підручник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 178 с.

ISBN 978-617-520-496-2

Підручник «Господарське процесуальне право: загальна частина» підготовлений на основі класичних і новітніх досягнень доктрини господарського процесуального права, господарського процесуального законодавства та практики його застосування. 
У ньому фігурують: терміни; питання, тести для контролю або самоконтролю знань; завдання для індивідуальної роботи; приклади практичних завдань; список рекомендованих джерел.
Підручник адресований здобувачам вищої освіти зі спеціальності 081 «Право», а також професійній спільноті, увага якої зосереджена на потенціалі господарського процесуального права.