ФІДБЕК

Щиро дякуємо Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України за подарований примірник книги:

Довгань О., Тарасюк А., Ткачук Т. Кібербезпека "суспільства знань" : монографія / О. Довгань, А. Тарасюк, Т. Ткачук. - Київ-Одеса : Фенікс, 2021. - 176 с.

ISBN 978-966-928-809-7

У монографії йдеться про фундаментальні засади, особливості та відмінності правового забезпечення кібернетичної безпеки України. За допомогою комплексного методологічного інструментарію та на основі соціонормативного та аксіологічного підходу здійснено порівняльний аналіз правових норм, стосовних забезпечення кібербезпеки людини, суспільства, держави.
На цій теоретичній та емпіричній основі розроблено концептуальні правові засади забезпечення кібербезпеки України та практичні рекомендації щодо удосконалення відповідних механізмів. Авторська концепція екстраполюється на процеси, пов’язані з російською анексією Криму та неоголошеною війною на сході нашої Держави.