ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Наталії Олександрівні Терентьєвій, доктору педагогічних наук, професору кафедри олімпійського і професійного спорту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, за подаровані примірники книг.

Н. О. Терентьєва. Формування нового мислення в закладах освіти : навч. - метод. посібник. Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2018. - 48 с.
ISBN 978-966-920-320-5

У навчально-методичному посібнику представлено Модуль, в якому окреслено питання формування відчуття, сприймання й усвідомлення себе, країни, освітнього середовища як органічної складової єдиного світового простору; формування нового мислення в контексті зміни парадигми розвитку освіти в бік її ноосферизації; необхідність постійного самовдосконалення, самоосвіти та самомотивації.


Терентьєва Н. О. Політехнічна освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України : теорія і практика : монографія / Н. О. Терентьєва; за ред. М. Б. Євтуха. - Черкаси : 2012. - 264 с.

ISBN 978-966-493-597-2

У монографії представлено генезу політехнічної освіти, її компоненти, еволюцію політехнічної термінології; виокремлено наукові основи політехнічної підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах; подано авторську періодизацію розвитку політехнічної освіти у ХХ столітті та схарактеризовано її реалізацію в умовах імперій та у періоди реформацій та реорганізацій.


• Н. О. Терентьєва. Цілі Розвитку Тисячоліття: освітянський контент. Навчальний посібник / Н. О. Терентьєва. - Вид. 2-е. допов. і перероб. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2017. - 88 с.

ISBN 978-966-920-194-2

У навчальному посібнику представлено Модуль, в якому окреслені питання необхідності підвищення безпеки, добробуту та справедливості в усьому світі (Саміт Тисячоліття ООН) та приєднання України до глобально визнаних цілей і відповідними взятими на себе політичними зобов'язаннями щодо досягнення цих цілей та завдань з їх реалізації. Модуль передбачає висвітлення тем: Глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття в контексті сталого розвитку суспільства; Цілі Розвитку Тисячоліття, адаптація для України.


• Терентьєва Н. О. Розвиток університетської освіти в Україні : історія, сучасність, тенденції : монограф. / Н. О. Терентьєва. - К : Інтерсервис, 2015. - 428 с.

ISBN 978-966-493-859-1

Монографія присвячена питанням розвитку університетської освіти в Україні, акцентуючи увагу на історичному аспекті університетської освіти; теоретичних основах дослідження тенденцій розвитку університетської освіти України у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття з виокремленням тенденцій, характерних для кожного етапу історичного розвитку в окреслених хронологічних межах; виокремленні та характеристиці тенденцій періоду Другої академічної революції.


Культура безпеки, екології та здоров'я : журнал / гол. ред. Л. Г. Горяна, наук. ред. Н. О. Терентьєва. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017.