ФІДБЕК

Щиро дякуємо музикознавиці, літературно-музичній лекторці Зайко Мирославі Антонівні за подаровані до фонду бібліотеки примірники книг:

Зайко Мирослава. Калейдоскоп життя: Віршована автобіографічна повість із прозовими екскурсами, ілюстраціями, цитатами світових авторитетів. Героїчно-ліричні романси Лесі Українки та Олени Теліги / Мирослава Зайко. - Чернівці, 2017. - 116 с. + 16 с. кол. іл.

Літературний твір «Калейдоскоп життя» відтворює віддалену картину музично-освітнього життя в УРСР 60-70-х років ХХ ст. Віршовану автобіографічну повість із прозовими екскурсами, збагачену ілюстраціями, аргументовану цитатами світових авторитетів можна віднести до літературного жанру щоденникова сповідь, бо писалася вона Авторкою в час подій, а не постфактум як спогади. Це підтверджують дати написання твору. Названа повість є логічним продовженням її двох попередніх автобіографічних повістей, виданих у «Тернографі»: «Смурна чувіха» та «Непотрібна справа».
Спосіб викладу повістей - віршована римована проза, логічні описові сюжети яких складаються із багатьох змістовних епізодів. Тема повісті «Калейдоскоп життя» - описи тогочасних ситуацій, побуту, вчинків та характерів персонажів, а ідея - це вічна боротьба за свободу творчого мислення та його фахової реалізації у поєднанні із господарським домашнім побутом. Головна персонажиця бореться за свою інтелектуальну гідність, за розвиток і реалізацію своєї високої понадпобутової мрії: своїм глибоким інтелектом, начитаністю бути корисною суспільству:
«Що зробити на догоду
Українському народу?»
З усього оточуючого середовища її високі ідеали підтримав лише один неосвічений малограмотний сільський народний філософ.


Реферат на тему: короткий екскурс в історію епістолярного жанру та Особливості епістолярної спадщини українського богослова Григорія Сковороди / Упор. М.А. Зайко. - Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2020. - 72 с.; іл.

У своєму черговому виданні авторка досліджує незвичну, як на сьогодні тематику – історією епістолярного жанру, зокрема епістолярної спадщини українського філософа Григорія Сковороди. ЇЇ, без перебільшення, наукові дослідження сягають у далеке минуле: до повчань святих апостолів, сподвижників християнської віри, історичних праць учених аналітичного світу, до епістолярної спадщини київського князя Володимира Мономаха, козацьких гетьманів і звісно ж, специфіки використання листування як форми художнього засобу Тараса Шевченка.
Аналізуючи епістолярну спадщину Григорія Сковороди, авторка акцентує увагу читачів на мудрості настанови, філософські роздуми, барвисті образи, якими багаті листи великого українця до своїх друзів і знайомих.


Домашнє музикування в Україні. Альбом фортепіанних п’єс українських композиторів другої половини XIX - поч. XX ст.  / упоряд. М. А. Зайко. - Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. - 104 с.; іл.

Пропонований елітний альбом «Домашнє музикування в Україні» продовжує собою цикл малої фортепіанної музики упорядниці Мирослави Зайко, літературно-музичної лектриси.
Цикл складається із тематичних альбомів: «Образи природи у фортепіанній музиці», «Казкові образи у фортепіанній музиці», «Шевченко і музика», «Старовинні жанри американського фольклору», «Пісні моїх батьків».
Даний тематичний альбом містить ноти фортепіанних українок, їх образові-історичні характеристики, методичні поради, ілюстрації слухацьких відгуків, старовинних відкриток, автобіографічні екскурси, електронний диск награних упорядницею «українок» із усними коментарями. Друкованим матеріалам передувало усне мистецьке виконання для спеціальних аудиторій.
Окрім піаністів, музикантів, читач іншої спеціальності будь-якого віку знайде для себе в текстах оригінальну, життєво-пізнавальну користь.
Галицька фортепіанна музика. Літературно-музична композиція. Альбом фортепіанних п'єс галицьких композиторів : ноти, тексти, ілюстрації, диск CD / Упоряд. Мирослава Зайко. - Чернівці : 2016. - 96 с.
 
Пропонований елітний альбом «Галицька фортепіанна музика» завершує собою цикл тематичних альбомів Упорядниці. Він містить ноти галицьких "Українок", їх історично-образові характеристики, методичні поради, автобіографічні екскурси, електронний диск CD награних Упорядницею фортепіанних творів з короткими коментарями. В альбомі подані не іменні, а текстові змістовні афіші, збагачені мистецькими атрибутами: рояль, ліра, державна символіка, відгуки слухачів, кам'яний хрест, тризуб у колючому дроті та ін.
Історичні особи на колективних фотографіях підписані прізвищами, які Упорядниця дослідила з різних історичних джерел.
Тексти урізноманітнені цитатами, методичними схемками, рукописними нотами, віршованою посвятою.