ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку факультету фізичного виховання, спорту і здоровʼя за подаровані примірники книг:

• Наукова молодь : досягнення та перспективи. Збірник тез VI міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 березня 2010 року. - Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2009. - 156
ISBN 978-611-509-048-0

 

• Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 року, м. Чернігів). Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. 174 с.
ISBN 978-966-920-420-2

 

• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього. Програма 11-12 квітня  2019 року.

 

• Парфенюк Т. Ю. Розвиток вищої освіти в контексті ринково-орієнтованих реформ: досвід Австралії: навчально-методичний комплекс спецкурсу для студентів педагогічних спеціальностей / Т. Ю. Парфенюк. - Суми: 2013. - 97 с.

 

• Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Випуск 1 (157) / Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. Чернігів: НУЧК, 2019. 268 с. (Серія: Педагогічні науки)