ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку колективу Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України за подарований примірник книги:

Соціальна складова формування сталої інноваційної економіки та технологічного суспільства / В.П. Удовиченко, О.В. Гаращук, В.І. Куценко / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», - ПАТ "ПВК Десна" Чернігів - 2021. - 304 с.

ISBN 978-966-502-645-7

Розглядаються теоретико-методологічні засади соціально-економічного розвитку України як складової розбудови сталої інноваційної економіки та технологічного суспільства. Аналізуються структура та основні показники розвитку соціальної сфери, а також проблеми функціонування її державних і приватних закладів. Значна увага в роботі приділена управлінським аспектам розвитку такої складової цієї сфери як освіта та її роль у забезпеченні в Україні сталого соціально-економічного розвитку. Висвітлено найгостріші проблеми соціального розвитку на інноваційній основі в контексті його ресурсного та кадрового забезпечення.