ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна за подарований примірник книги:

Вовк О. І., Куделко С. М. Краєзнавча навчально-виробнича практика : навч.-метод. посіб. / наук. ред. С. І. Посохов. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. - 108 с.; іл.

ISBN 978-966-285-717--7

Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми краєзнавчої навчально-виробничої практики студентів спеціальності "Історія та археологія". В ньому викладені основні теоретичні положення історичного краєзнавства; висвітлені основні аспекти природознавчого, географічного, мистецтвознавчого, літературного, церковного, туристичного краєзнавства, краєзнавчої біографістики. Особливий акцент зроблено на характеристиці Харківської області з точки зору вказаних напрямів краєзнавчого дослідження. Посібник також містить питання для самоперевірки, глосарій, список рекомендованої літератури.