ФІДБЕК

Щиро дякуємо викладачам кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету імені Т. Г. Шевченка за подарований примірник книги:

Підготовка фахівців з фізичної культури і спорту: професійно-педагогічні, науково-пошукові, технологічні аспекти: монографія / за наук. ред. М. О. Носка; заг. ред. Н. О. Терентьєвої. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. 402 с.

ISBN 978-966-920-524-7

Видання є фаховим проектом викладачів кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка та репрезентує наукові та навчально-науково-методичні розвідки з питань підготовки вчителів та фахівців в галузі фізичного виховання і спорту, науково-методичного забезпечення освітньої діяльності. Окреслено окремі аспекти реалізації Стратегії розвитку Університету в контексті діяльності факультету фізичного виховання.