ФІДБЕК

Щиро дякуємо доктору історичних наук, професору кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти УДУ імені Михайла Драгоманова Коляді Ігорю Анатолійовичу за подарований до фонду збірник:

Післявоєнний світ: люди, проблеми, цінності: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 15 квітня 2022 р. / Редколегія: В. П. Андрущенко (голова), І. Г. Вєтров (заст. голови, відп. ред.), Г. М. Торбін (заст. голови), О. В. Потильчак (упорядн.) - К. : 7БЦ, 2022. - 157 с.

ISBN 978-617-549-141-6

До збірника увійшли виступи, доповіді та повідомлення, виголошені й обговорені під час роботи Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Післявоєнний світ: люди, проблеми, цінності», що відбулася в Національному педагогічному університеті імені М. П.Драгоманова 15 квітня 2022 року.