ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за подарований примірник книги :

Ельзевіри : каталог видань з фондів Наукової бібліотеки  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / упор. О. І. Шилюк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2020. – 104 с. (Серія «Скарби університетської книгозбірні».  – Вип.1)

Каталог є спробою здійснити опис колекції ельзевірів (видань голландської родини Ельзевірів кінця XVI  –  поч. XVIII ст.), які зберігаються у фондах НБ ЧНУ. Цей каталог має насамперед на меті реєстрацію, відзначаючи в міру можливостей особливості видань даного зібрання, доповнюючи і виправляючи в деяких випадках існуючі описи як видань, так і окремих примірників. Він стане відправним моментом для описів більш вузького масштабу, але глибшого і вичерпнішого характеру.

Каталог становить книгознавчий та культурно-історичний інтерес, рекомендовано науковцям, студентам, працівникам бібліотек, всім, хто цікавиться історією книжкової справи.