ФІДБЕК

Щиро дякуємо Андрію Валерійовичу Смолію за подарований примірник книги:

Смолій А. Міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів на сучасному етапі. - Київ : ПФ  «ПП «Фоліант»», 2021. – 308 с.

В праці з контексту розглядаються процеси становлення, розвитку та функціонування на сучасному етапі такої специфічної форми міжнародної економічної інтеграції, як митний союз міжнародного права. Автор виходить з того, що роль кожного окремо взятого митного союзу в міжнародно-правових інтеграційних процесах безпосередньо залежить від ціленаправленості їх діяльності, а також сукупності об’єктивних факторів, що обумовлюють специфіку включення держав-учасниць в міжнародні системи глобальних або регіональних інституційних взаємозв’язків.

Розраховано на юристів-міжнародників. Студентську та викладацьку аудиторію, широке коло читачів.