ФІДБЕК

Щиро дякуємо Науковій бібліотеці Ужгородського національного університету за подарований примірник книги:

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету: від джерел до сучасності: колект. монографія / редкол.: М. М. Медведь (голова редкол.), О. В. Бряник, В. В. Воробець, Л. О. Мельник; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Наук. б-ка. - Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2021. - 572 с.: іл.

ISBN 978-617-531-228-5

У монографії досліджуються історія виникнення, етапи становлення та розвиток Наукової бібліотеки Ужгородського університету. Аналізуються найвагоміші здобутки колективу книгозбірні за 75 років її діяльності. Значна увага приділяється книжковому фонду бібліотеки, його багатству, комплектуванню та збереженню. Архівні матеріали, спогади, фотодокументи фіксують святкове та буденне життя бібліотекарів, які своєю працею сприяють успішному науковому та навчально-виховному процесу в університеті.

Проморолик Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету.