ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Лисаковій І. В. за подарований примірник книги:

Лисакова І. В.

Соціокультурна анімація : навчальний посібник. Суми: ПФ «Видавництво "Університетська книга"», 2019. 236 с.

Навчальний посібник "Соціокультурна анімація" розроблений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності". В посібнику розкривається сутність і призначення соціокультурної анімації як невід'ємної частини життя сучасного суспільства, вивчаються її філософські, педагогічні, духовно-екзистенційні джерела, аналізується європейський досвід реалізації анімаційних програм у різних галузях суспільної практики.