ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Миколі Савичу Корцю за подарований примірник книги:

Корець Микола

Гідравліка, пневматика, термодинаміка : навчальний посібник (для студентів спеціальності 015 – професійна освіта) / М. С. Корець. –  Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 323 с.

У навчальному посібнику викладені основні положення гідростатики. Гідродинаміки та відомості про будову. Принципи роботи  сфери застосування деяких гідравлічних машин насосів, гідравлічного приводу, гідравлічних передач та гідравлічних турбін. Дано короткий опис основних закономірностей стисненого повітря та конструктивних особливостей компресорів Подані відомості про робочі тіла теплових двигунів, водяну пару. Термодинамічні процеси та способи поширення тепла і види теплообміну. Викладена інформація щодо палива та його складу, будови, принципів роботи котельних установок, парових турбін, газотурбінних та реактивних двигунів, а також двигунів внутрішнього та зовнішнього згоряння. Зроблено огляд принципу дії, технологічних схем та ефективності роботи гідравлічних, теплових та атомних електростанцій. Приведено інформацію щодо нетрадиційних методів перетворення теплової енергії в електричну. Окремий розділ посібника зосереджений на відомостях про інструктивно-технологічну послідовність виконання серії лабораторних робіт з окресленої тематики.