ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Олександру Лагодинському за подарований примірник книги:

Lahodynskyi Oleksandr

14 Effective Tools for English Text Annotation: Course Book + Answer Keys [14 ефективних інструментів для анотування й реферування англомовного тексту: практичний посібник з відповідями] / Oleksandr Lahodynskyi . – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021.106 с. ISBN 978-617-520-098-8

Практичний посібник розроблений для розвитку умінь і навичок анотування й реферування англомовного тексту. Пропонується інструментарій у вигляді практичних завдань, за допомогою якого здійснюється аналіз оригіналу, його трансформація та створення вторинного тексту. Кінцевою метою відпрацювання практичних завдань є написання реферату та бібліографічної анотації англомовного тексту.

Посібник призначений для студентів закладів вищої освіти, які вивчають англійську мову як іноземну, а також для самостійної роботи усіх, хто працює з великими обсягами англомовної інформації та бажає удосконалити свої уміння й навички з її анотування й реферування.