ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Олексію Івановичу Вертію за подарований примірник книги:

Вертій О. Світоглядно-духовні грані українського Всесвіту. Життя  наукова, педагогічна та громадська діяльність Івана Хланти / Олексій Вертій. – Ужгород : ТДВ «Патент», 2021. – 352 с. : іл.

У монографічному дослідженні зроблена спроба подати штрихи до творчого портрета видатного українського народознавця Івана Хланти, розкрити не лише його духовний світ, життєві принципи та ідеали, громадянську позицію, а й з’ясувати основоположні підстави записування ним творів усної народної творчості, особливості багатогранної наукової та громадської діяльності, визначити місце і значення його творчого доробку в духовній історії нашого народу, насамперед на сучасному етапі її становлення і розвитку.

Розраховано на науковців, письменників, освітян, працівників культури, студентів, широкого кола читачів.