ФІДБЕК

ПОДЯКА ОЛЬЗІ СТЕПАНІВНІ ЧЕРЕМСЬКІЙ

Висловлюємо щиру подяку Ользі Степанівні Черемській за подарований примірник книги:

Черемська О. С. Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (ХІХ - перша третина ХХ ст.) : монографія / відп. ред. С. Я. Єрмоленко. Харків :  Видавець Олександр Савчук, 2020. 484 с. (Серія "Студії з українського мовознавства") ISBN 978-617-7538-60-7

У монографії вперше запропоновано цілісний погляд на історію Харківської філологічної школи, починаючи від її виникнення (10-ті роки ХІХ ст.) і до часу найвищого розквіту (20-ті роки ХХ ст.). В історії розвитку школи виокремлено чотири етапи, диференціювання яких зумовлено еволюцією наукової думки в європейському мовознавстві та зміною напрямів лінгвістичних досліджень. З'ясовано, що одним з навагоміших здобутків школи стало розроблення й ухвалення першого академічного правопису української мови, який увійшов в історію вітчизняного мовознавства як Харківський правопис (1929).

Для науковців філологів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти.