ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Андрущенко Тетяні Вікторівні за подарований примірник книги:

Андрущенко Т. В., Зеленін В. В. Психологія політичної пропаганди : Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. - 2-е видання, виправлене та доповнене. - К. : Видавництво "Гнозіс", 2022. - 100 с.

ISBN 978-617-7852-34-5

У методичних рекомендаціях представлено теоретико-методологічні засади дослідження та сучасні практичні підходи до вивчення психологічного виміру здійснення політичної пропаганди.
Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань та навичок, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури.
Методичні рекомендації можуть становити інтерес для дослідників і практиків організації політико-психологічних процесів пропагандистського впливу, викладачів курсів із соціальної та політичної психології.