ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку Вихляєву Юрію Миколайовичу за подарований примірник видання:

Вихляєв Ю.М. Рекреаційні технології. Навчальний посібник / Ю.М.Вихляєв. - Вінниця: ТОВ "ТВОРИ". - 2023 - 444 с.

ISBN 978-617-552-402-2

Рекреаційні технології є алгоритмом застосування рухових вправ у відповідності до науково-методичних положень фізичного виховання та підсилення їх оздоровчої спрямованості рекреаційними чинниками, що вкрай необхідно для покращення фізичного стану, працездатності і здоров'я людини, відновлення залишкових явищ після перенесених травм та хвороб. Цю мету можна досягти як вдосконаленням технологій, методик, програм використання оздоровчих вправ і проведення занять у рекреаційному процесі; так і покращенням якості рекреаційних чинників, що необхідно врахувати при створенні, плануванні та контролю виконання рекреаційних програм. Оволодіння знаннями та практичними навичками якісного проведення цього процесу є складовою частиною професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання, фітнесу та рекреації, спорту і фізичної терапії. У посібнику представлено поняття "рекреаційні чинники", що дозволяє логічно структурувати рекреаційний процес на засоби, рекреаційні чинники та їх похідні - вільний час, відпочинок, дозвілля, які є поняттями соціології та суспільствознавства.

Вихляєв Юрій Миколайович - професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання та здоров'я Київського національного університету технологій та дизайну. Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, з яких три наукових монографії, п'ять навчальних посібників, біля 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.