ФІДБЕК

Висловлюємо найщирішу подяку доктору юридичних наук, доценту, професору кафедри приватного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Чернезі Віталію Миколайовичу за подарований примірник підручника:

Чернега В. М. Сімейне (національне, міжнародне, порівняльне) право: підручник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 370 с.

ISBN 978-617-520-497-9

Підручник «Сімейне (національне, міжнародне, порівняльне) право» підготовлений на основі класичних і новітніх досягнень доктрини сімейного права, сімейного законодавства та практики його застосування. 
У цьому навчальному виданні фігурують: терміни; питання, тести для контролю або самоконтролю знань; завдання для індивідуальної роботи; приклади практичних завдань; список рекомендованих джерел.
Підручник адресований здобувачам вищої освіти зі спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право», а також професійній спільноті, увага якої зосереджена на потенціалі сімейного (національного, міжнародного, порівняльного) права.