ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку професору кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти УДУ імені Михайла Драгоманова Коляді І. А. за подарований примірник книги:

Коляда І. А., Борчук С. М., Дрогомирецька Л. Р., Лизень Є. В. УНР і польсько-радянська війна 1919 - 1921 рр. / І. А. Коляда, С. М. Борчук, Л. Р. Дрогомирецька, Є. В. Лизень; худож.-оформлювач М. Демидов. - Київ, 2023. - 109 с.: іл. - (Пам'ятні події історії України).

ISBN 978-617-7399-64-2

Польсько-радянська війна 1919-1921 років була одним із тривалих етапів боротьби новопосталих держав - Української і Білоруської Народної Республік, та Польщі - за незалежність і кордони, а також була тісно пов’язана з національно-визвольними рухами у сусідніх країнах. Український театр бойових дій був одним з основних у цій війні, результати якої у значній мірі вирішили долю українських земель майже на два десятиліття уперед. Ця книга висвітлює витоки цієї війни, її перебіг та результати. Автори спробували подати синтезуючий погляд на історію тих непростих часів.