ФІДБЕК
img

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Піддячому за подарований примірник книги:

Микола Іванович Піддячий : особистість, педагог. Вчений : бібліогр. покажч. / НАПН України: Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Штома Л. Н. ;  наук. ред. : Бех І. Д., Пономаренко Л. О.]. – Харків : «Діса плюс», 2021. – 160 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип.36).

img

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Піддячому за подарований примірник книги:

Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : колективна монографія / За наук. ред. А. П. Самодрина. Київ – Кременчук : ПП Щербатих О. В. , 2021. Т. 1. 352 с.

img

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Піддячому за подарований примірник книги:

Піддячий М. І. Підготовка старшокласників до професійної діяльності  в умовах профільного навчання : монографія. – Київ : педагогічна думка, 2008 . – 288 с. , іл.

img

Висловлюємо щиру подяку Володимиру Івановичу Гетьману за подарований примірник книги:

Гетьман В. І.

Ландшафтне різноманіття і репрезентативність природно-заповідного фонду України : монографія / В. І. Гетьман. – Київ: Талком, 2021. – 108 с.; іл.

img

Висловлюємо щиру подяку Миколі Савичу Корцю за подарований примірник книги:

Корець Микола

Гідравліка, пневматика, термодинаміка : навчальний посібник (для студентів спеціальності 015 – професійна освіта) / М. С. Корець. –  Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 323 с.

img

Висловлюємо щиру подяку Ользі Володимирівні Шарагіній за подарований примірник книги:

Шарагіна О. В. Феномен української «тихої лірики» 60-80-х років ХХ століття : монографія  / О. В. Шарагіна. - Київ, 2021. 264 с.