ФІДБЕК
img

Висловлюємо щиру подяку Віктору Георгійовичу Малецькому за подарований примірник книги:

Малецький В. Г. Мотиви соціально-філософської антропології в працях Степана Балея : монографія / Віктор Малецький. – Одеса : Астропринт, 2020. – 224 с.  ISBN 978-966-927-652-0

img

Щиро дякуємо за надання до фонду бібліотеки примірника збірника наукових тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та перспективи розвитку парку природи «Беремицьке» (Україна, ПП «Беремицьке» - Київ, 23 лютого 2021), співорганізатором якої була Наукова бібліотека НПУ імені М. П. Драгоманова.

img

Щиро дякуємо Андрію Валерійовичу Смолію за подарований примірник книги:

Смолій А. Міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів на сучасному етапі. - Київ : ПФ  «ПП «Фоліант»», 2021. – 308 с.

img

Висловлюємо щиру подяку за подаровані примірники книги:

Технології психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності : кол. моногр.  / [Т. В. Петровська, В. І. Воронова, О. Р. Гринь та ін.]; за заг. Т. В. Петровської. – К.: Видавець Позднишев, 2021. – 166 с. ISBN 978-966-8830-80-8

img

Висловлюємо щиру подяку за подаровані примірники книги:

Основи вікової та гендерної психології: навч. посібник / [Т. В. Петровська, І. В. Толкунова, Г. В. Жукова, О. М. Курдибаха, Т. М. Булгакова]; за заг. ред. Т. В. Петровської. – К.: Видавець Позднишев, 2021. – 192 с. ISBN 978-966-8830-79-2

img

Висловлюємо щиру подяку Анні Вікторовні Зінченко за подаровані примірники книги:

Dictionary of psychological terms / Словник психологічних термінів. Навчально-наукове видання. // упор. Зінченко А. В. Вінниця, ТОВ "ТВОРИ", 2020. - 52 с. [англійською та українською мовами].