ФІДБЕК

Бібліотека висловлює найщирішу подяку Національній академії мистецтв України (НАМ України) за подаровані примірники книг:

Висловлюємо щиру подяку Наталії Олександрівні Терентьєвій, доктору педагогічних наук, професору кафедри олімпійського і професійного спорту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, за подаровані примірники книг.

Щиро дякуємо викладачам кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету імені Т. Г. Шевченка за подарований примірник книги:

Підготовка фахівців з фізичної культури і спорту: професійно-педагогічні, науково-пошукові, технологічні аспекти: монографія / за наук. ред. М. О. Носка; заг. ред. Н. О. Терентьєвої. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. 402 с.

Висловлюємо щиру подяку науковцям-членам Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я за подарований примірник книги:

Здоров'язбережувальний контент життєдіяльного середовища особистості: монограф. / за наук. і заг. ред. Н. О. Тереньєвої. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. 294 с.

Щиро дякуємо Наталії Олександрівні Терентьєвій за подарований примірник книги:

Терентьєва Н. О. Розвиток університетської освіти в Україні: тенденції Другої академічної революції : монограф. / Н. О. Терентьєва. - Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2017. - 408 с.

Висловлюємо щиру подяку доктору філологічних наук, професору факультету іноземної філології Івановій Людмилі Петрівні за подарований примірник книги:

Л. П. Иванова. КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЕ ОСВОЕНИЕ КОННОТОНИМОВ. - К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2022. - 136 с.