ФІДБЕК

Щиро дякуємо доктору психологічних наук, професору Рибалці Валентину Васильовичу за подарований примірник:

Психопедагогіка і життя: науково-популярний щорічник. Редакційна колегія: Рибалка В. В. (гол. ред.), Лук'янова Л. Б., Панок В. Г., Ігнатович О. М., Корнієнко І. О., Романовська Д. Д. №1, 2020 рік та №2, 2021 рік. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. - 280 с.

Висловлюємо щиру подяку історику, поету, громадсько-політичному діячу Гай-Нижнику Павлу Павловичу за подарований примірник книги:

Крізь час: Поезія. / Гай-Нижник Павло. - К.: Саміт-книга, 2022. - 360 с.

Щиро дякуємо Науковій бібліотеці ім. Михайла Максимовича Черкаського національного університету за подарований примірник книги:

Десятов Т. Андрагогіка: теорія, досвід, перспективи: навч. посіб. для студентів ЗВО пед. спеціальностей / Т. Десятов, І. Лещенко. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2022. - 164 с.

Бібліотека висловлює щиру подяку професору Криворізького національного університету Мартиненку Володимиру Федоровичу за подаровані примірники книги:

Княгиня риторики. До ювілею ритора, оратора Галини Сагач / Авт.-уклад. В.Ф.Мартиненко - К.: КВІЦ, 2022, 348 с. : іл.

Висловлюємо найщирішу подяку видавництву Ліра-К за подарований примірник книги:

Надихаюча книжка Українського Захисника / авт.-упоряд. Ольга Красницька, Олег Хміляр. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. 116 с.

Щиро дякуємо авторам Олексію Кравчуку та Івану Остащуку за подарований примірник книги: 

Кравчук О.О.

Судова символіка : монографія / О.О. Кравчук, І.Б. Остащук. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. - 528 с.