Single page stats details: https://lib.npu.edu.ua/novi-nadkhodzhennia/lisovskij-p-m-informologiya-lyudina-i-vsesvit

Name of user Visit lifetime Last visit date
Visitor_8994 00:00:04 2022-11-28 12:07:24
Visitor_7861 00:31:32 2022-11-27 14:00:32
Visitor_6716 00:00:04 2022-11-27 13:51:16
Visitor_2497 00:00:08 2022-11-27 12:15:05
Visitor_1323 00:00:04 2022-11-13 12:38:39
Visitor_1442 00:00:04 2022-11-13 12:32:59
Visitor_4074 00:00:04 2022-11-07 09:23:21
Visitor_9090 00:00:04 2022-11-07 09:23:20
Visitor_7093 00:04:44 2022-11-06 21:09:30
Visitor_8176 00:01:16 2022-11-06 16:50:55
Visitor_1512 00:00:12 2022-11-06 16:41:37
Visitor_7377 00:01:24 2022-11-06 16:33:01
Visitor_7117 00:00:12 2022-11-03 14:11:25
Total duration: 00:39:52
Average time per user: 00:03:04