Single page stats details: https://lib.npu.edu.ua/novi-nadkhodzhennia/yak-zalyshatysia-pozytyvnym

Name of user Visit lifetime Last visit date
Visitor_3118 00:00:02 2024-02-26 21:49:08
Visitor_9519 00:00:04 2024-02-22 09:28:10
Visitor_2039 00:00:04 2024-02-21 08:49:19
Visitor_5267 00:39:48 2024-02-19 18:35:34
Visitor_2664 00:00:04 2024-02-15 15:57:12
Visitor_2376 00:00:02 2024-02-12 19:11:25
Visitor_8028 00:00:04 2024-02-04 17:02:26
Visitor_3709 00:00:02 2024-02-02 15:25:49
Total duration: 00:40:10
Average time per user: 00:05:01