Single page stats details: https://lib.npu.edu.ua/novyny/vsesvitniy-tyzhden-mediynoyi-ta-informatsiynoyi-hramotnosti

Name of user Visit lifetime Last visit date
Visitor_1150 00:00:02 2023-11-08 09:33:25
Visitor_1018 00:00:04 2023-11-06 06:57:11
Total duration: 00:00:06
Average time per user: 00:00:03